0%

Total Economic Impact

Kaspersky גייסה את Forrester Consulting כדי לערוך מחקר Total Economic Impact™‎‏ (TEI) ולבחון את התשואה הפוטנציאלית על ההשקעה (ROI) שארגונים עשויים להשיג בפריסה של Kaspersky Fraud Prevention.

כדי להבין טוב יותר את היתרונות, העלויות והסיכונים הכרוכים בהשקעה זו, Forrester ראיינה לקוח אחד עם יותר משנתיים של ניסיון בשימוש ב-Kaspersky Fraud Prevention.

לפני שימוש בפתרון, ללקוח המרואיין לא היה פתרון מניעת הונאות בערוץ הדיגיטלי. עקב עליה חדה בפעילויות הונאה הנצפות בחברות שירותים פיננסיים, הארגון שרואיין היה מודאג אודות האפשרות להונאה וההשפעה על הלקוחות, מוניטין הארגון, פוטנציאל נטישה של לקוחות והוצאות על חקירות והתאוששות מאסון.

ממצאים עיקריים מסיפור המקרה

חיסכון בעלויות במהלך שלוש שנים מ
3.4
מיליון דולר. ירידה בהונאות
121,074
דולר. ירידה באינטראקציות שירות לקוחות
17,571
דולר. ביטול אימות דו-גורמי
168%
תשואה תלת-שנתית על ההשקעה

ורד
את סיפור המקרה

קשת הדגמה

אנו בטוחים שאין דבר טוב יותר מלפתור את הבעיות של העולם האמיתי.

צור קשר איתנו